05.07.2018. godine
Tehnička radionica za kvalifikovane operatere deponija u Bosni i Hercegovini (FOTO)
 
U periodu od 20. do 22. juna 2018. godine u Zenici je održana Tehnička radionica za kvalifikovane operatere deponija u Bosni i Hercegovini. Radionica je organizovana od strane Svjetske banke (IBRD-IDA), Švedske razvojne agencije ''SIDA'' i Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom Bosne...

25.06.2018. godine
K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos
 
,,Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti’’ - 5 (pet) izvršilaca....

11.06.2018. godine
Posjeta Direktora Fonda za zaštitu okoša Federacije BiH i Ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK (FOTO)
 
U petak, 01. juna 2018.godine direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH gosp. Fuad Čibukčić i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolineu Vladi Zeničko-dobojskog kantona gosp. Fahrudin Brkić su bili u posjeti Privrednom društvu ''Regionalna deponija...

16.05.2018. godine
Posjeta predstavnika KJKP ''RAD'' Sarajevo Privrednom društvu ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zenica
 
Dana, 11. maja 2018.godine, zaposlenici iz KJKP ''RAD'' Sarajevo bili su u radnoj posjeti Privrednom društvu ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zenica. Cilj ove posjete je bio da se razmjene iskustva u upravljanju Regionalnim deponijama u Zenici i Sarajevu, sa posebnim akcentom na...

16.05.2018. godine
IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZA 2017.GODINU
 
Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o obnovljenoj okolinskoj dozvoli UPI-05/2-23-11-115/13MK od 24.02.2014.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje sanitarno-fekalnih...

11.04.2018. godine
FOTO: Ekološke aktivnosti članova Kulturno – umjetničkog društva ''Mošćanica''
 
Članovi Kulturno-umjetničkog društva ''Mošćanica'' su u subotu, 07.04.2018. godine proveli proljetnu akciju čišćenja od otpadarazbacanog uz dionicu puta od naselja Tišina do Mošćanice. U akciji čišćenja učešće je uzelo oko 50 tak mladih ekologa, članova KUD ''Mošćanica'', koji su tom...

08.12.2017. godine
Posjeta Gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića Privrednom društvu ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zenica
 
U ponedjeljak, 04. decembra 2017.godine, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima bio je u posjeti Privrednom društvu ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zenica. Tokom sastanka sa Direktorom i članovima Nadzornog odbora, Gradonačelnik je imao priliku upoznati se sa...

14.11.2017. godine
Pozivamo potencijalne kupce da nas posjete i izvrše uvid u materijale s kojima raspolažemo
 
Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je izdvojila iz komunalnog otpada određene vrste plastičnih materijala koji su izdvojeni u posebne boksove, sortirani po vrstama (nebalirani) i namjenjeni su za prodaju. U tom smislu možemo ponuditi: pijačne gajbe, pivske gajbe, puhanu plastiku,...

11.04.2017. godine
K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos uz uslov probnog rada
 
Na osnovu člana 35. Statuta Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Odlukom, broj: 02-173/17. od 10.04.2017.godine, direktor Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica raspisuje:...

30.03.2017. godine
PLAN UPRAVLJANA OKOLIŠEM ZA DEPONIJU ''SIĐE'' U ZENICI (EMP)
 
Svjetska Banka je odobrila kredit za "Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom“ u Bosni i Hercegovini dana, 25. novembra 2008. godine u iznosu od 40 miliona USD uz sufinansiranje BIH u iznosu od 3,5 mil USD. Projekat je pripremljen kao II faza uspješno realizovanog projekta Upravljanje...

 
 
 
Regionalna deponija Mošćanica
Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica osnovano je Odlukom o osnivanju društva...
 

 

10 godina u službi zaštite okoliša

 

Plan javnih nabavki za 2018. godinu 

 

Plan javnih nabavki za 2017. godinu 

 

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!