logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH



29

Mar

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH I OBORINSKIH VODA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZA 2020.GODINU

Prema Rješenju  o obnovljenoj okolinskoj dozvoli UPI-05/2-23-11-219/18  od 09.04.2019.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Rješenju o vodnoj dozvoli UP-I/25-3-40-219-285-4/20 od 07.10.2020.g. izdatog od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i zakonskoj legislativi na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ d.o.o. Zenica 2(dva) puta godišnje vrši se monitoring otpadnih voda i voda na području deponije.

 

Realizacija monitoringa otpadnih  voda na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ d.o.o. Zenica vrši u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije (Službene novine FBiH 26/20).

Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije , prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane „Inspekt-RGH“d.o.o.  Sarajevo ,  na osnovu  Ugovora o realizaciji usluga monitoringa otpadnih voda i voda na području deponije, broj 02-348/20 od 12.06.2020.god

 

Kompletan izvještaj možete pogledati ako kliknite ovdje